Per relació...

Indica el tipus de relació que manté la persona del record i en Jaume.

Pàgines